021/300-20-33, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

Naučite SPSS i postanite neko koga sve kompanije žele u svom timu

Razlika između loše i dobre odluke je u tome što je dobra uvek zasnovana na podacima i proverljivim dokazima. A kada ne znate kako nešto da dokažete, statistika vam postaje najbolji prijatelj.

Teške odluke se svakodnevno donose u svim industrijama, što znači da menadžeri i direktori gotovo svih kompanija na svetu bar jednom dnevno izgovore rečenicu: „Ko to može da potvrdi?“

BROJ SLOBODNIH MESTA

7

Šta ako vam kažemo da to možete biti baš vi i da upravo vas traže u svim firmama u Srbiji i šire?

Kurs za SPSS
Kurs za SPSS Novi Sad
Kurs za SPSS u Novom Sadu

Kako da znam da li je kurs statističke obrade podataka za mene?

Ako važite za najodgovorniju osobu u društvu koja uvek ima odgovore na sve, uvek imate telefon pri ruci da pretražite Google u potrazi za rešenjem nekog aktuelnog problema i uvek idete korak dalje u svojim naporima da dokažete neke tvrdnje, onda je statistika samo alat koji će pomoći vašoj prirodi da se razvije u pravom smeru.

Sa poznavanjem statistike i uz praktične veštine u radu na softveru koji se koristi u te svrhe bićete poželjan kandidat za pozicije u različitim industrijama – marketing, prodaja, upravljanje projektima, ali i mnogim drugim. Takođe, ako se bavite naučnim radom, statistika će vam samo olakšati proces izvođenja zaključaka i dokaza.

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka u SPSS – u?

Sam kurs statističke obrade podataka u SPSS programu organizovan je kroz niz praktičnih vežbi i primera sa kojima ćete se sresti u budućem radu. Trajanje kursa je 8 nedelja, a tempo održavanja nastave je jednom nedeljno u trajanju od 3h, odnosno 4 školska časa.

Tokom kursa ćete naučiti kako da kreirate bazu podataka, kako da pristupite procesu statistike, različite tehnike i metode, upotrebu dijagrama i još mnogo toga što vam je potrebno, a na šta će vam odgovoriti sam predavač tokom interaktivnih predavanja prilagođenih polaznicima koji nemaju nikakvo iskustvo u statistici.

Šta ću znati da uradim nakon ovog kursa?

Nakon što ovladate ovim tehnikama, a u kombinaciji sa vašom istraživačkom prirodom, nebo je granica. Uz novostečena znanja sa kursa statistike, vi ćete moći potpuno samostalno da:

 • Izradite nacrt istraživanja
 • Kreirate bazu podataka u SPSS programu
 • Kodirate odgovore iz upitnika i unesete ih u bazu SPSS
 • Obavite izbor prikladnih statističkih tehnika
 • Testirate hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • Vršite preliminarne statističke analize
 • Obavite interpretaciju dobijenih nalaza
 • Kreirate tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • Izvedete zaključke o analiziranim hipotezama.
Mesto održavanja Uživo, putem Skajpa
Trajanje kursa 8 nedelja
Nivo učenja Osnovni, Napredni
Termini Poslepodnevni i večernji radnim danima/subotom
Fond časova 32
Sertifikat Da
Telefon 060/664-89-64
Prijavi se na kurs 
 • Uvod u SPSS
 • Kreiranje baze podataka
 • Transformacije baze podataka
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika (mere centralne tendencije, mere varijabilnosti)
 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSSu
 • Testiranje normalnosti raspodele (Kolmogorov-Smirnov test i Histogram)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka
  (t-test za uzorak populacije, t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka (ANOVA, ANOVA sa ponovljenim merenjima)
 • Pirsonov i Spirmanov koeficijent korelacije
 • Jednostruka linearna regresija
 • Hi-kvadrat test
 • Neparametrijske tehnike
 • Analiza pouzdanosti upitnika
 • Faktorska analiza
 • Dvofaktorksa ANOVA
 • ANOVA ponovljenih merenja sa međugrupnim faktorom
 • MANOVA
 • ANCOVA
 • MANCOVA
 • Multipla linearna regresija
 • Binarna logistička regresija
 • Multipla logistička regresija
 • Point-biserijska korelacija
 • Kaplan-Majerova analiza
 • Standardizacija podataka
 • Korišćenje sintaksi u SPSS-u

Dokažite mi da je baš ovo kurs koji će mi pomoći da naučim kako da statistički obradim podatke!

Svaki pravi statističar će postaviti ovo pitanje nakon čitanja opisa kursa. I bez brige, imamo nekoliko čvrstih dokaza da je ovo pravo mesto, ali i vreme za ovladavanje SPSS programom i statistikom. Pre svega, predavač na ovom kursu je Nikola Mirilović, doktorand na Medicinskom fakultetu koji koristi SPSS svakodnevno, kako u marketinške i korporativne svrhe, tako i u naučno-istraživačke. Nikola je omiljen, kako među polaznicama koji se nikada nisu sreli sa statistikom, tako i sa iskusnim akademskim stručnjacima koji su imali prilike da rade sa njim.

Takođe, iz 3 grupe na kursu SPSS – a  kod Nikole, čak četvoro ljudi je zaposleno i još uvek rade u holandskoj kompaniji MSI-ACI, a u toku je proces zaposlenja još troje polaznika iz još dve grupe.

Online kurs statističke obrade podataka

Ovaj kurs možete slušati online putem Skajpa. Skajp platforma ja idealna i laka za daljinsko učenje i može je koristiti svako sa osnovnim znanjem računara.

Predavanja su online – ali uživo. Tako ne gubite ništa na kvalitetu nastave, jer možete svakog momenta da pričate sa predavačem i drugim polaznicima, zatražite savet i u potpunosti se uključite u interaktivne časove. Uz to, ne morate da dolazite do škole, već možete da birate mesto odakle ćete pratiti predavanja.

Online kurs traje takođe 8 nedelja, a predavanja su zasnovana na praktičnom radu i vežbama. Obezbeđeni su vam: online sertifikat, materijali za učenje i podrška škole u Skajp nastavi.

Sve informacije o organizaciji online kursa možete dobiti pozivom na 060/664 89 64 ili 021/300 20 33.

Više o predavaču na kursu statističke obrade podataka

Nikola Mirilović

Nikola Mirilović je osnovne i master studije psihologije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je stekao zvanje master psiholog. Svoje analitičke i istraživačke kompetencije nastavio je da stiče na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u sklopu doktorskih akademskih studija. Predavačko iskustvo počeo je da stiče još tokom studija, kada je bio demonstrator – saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu i Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Program SPSS koristi za obradu podataka u marketinške, korporativne i naučno – istraživačke svrhe. Ukoliko želite da na lak, zabavan i uspešan način ovladate SPSS softverom za obradu podataka, definitivno ste na pravom mestu.

Kurs za SPSS

Prijavite se odmah i ostvarite beneficiranu cenu obuke

Puna cena obuke za statističku obradu podataka u SPSS iznosi 15.320 dinara/mesečno. Oktobarski upisni rok je u toku. Ako se prijavite do 03.10.2022. dobijate kurs po ceni od 9.960 dinara/mesečno (35% popusta). Cena kursa za nezaposlena lica i studente je 9.600 dinara/mesečno. Prikazane cene su sa uračunatim PDV-om.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
15.320 dinara/mesečno 35% 9.960 dinara/mesečno 03.10.2022.

Rezervacija mesta iznosi 4.200 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Pavla Papa 1/II sp. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Sve što treba da uradite je da pozovete 021/300-20-33; 060/66-48-964 ili se prijavite na: info@kurseviunovomsadu.com

Na ovaj kurs se možete prijaviti i putem aplikacionog formulara