021/300-20-33, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

Agenda

GDRP/ZZPL seminar

29. novembar 2019. 10:00 – 14:30

Poslovna izuzetnost, Pavla Papa 1/6

 

10:00 – 10:15     Registracija gostiju

10:15 – 11:30      Prvi deo predavanja

Teme:

 • Pravo na privatnost u opštem smislu i uticaj interneta
 • Razlozi za donošenje GDPR-a i njegove osnovne karakteristike
 • Zašto je važna Preambula GDPR-a?
 • Odnos Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-a
 • Šta su sve podaci o ličnosti, a šta posebne kategorije tih podataka?
 • Koji su pravni osnovi obrade podataka?
 • Kada je potrebno pribaviti pristanak na obradu, a kada ne?

11:30 – 11:45     Pauza za kafu

11:45 – 13:00    Drugi deo predavanja

Teme:

 • Koja prava imaju lica na koja se podaci odnose?
 • Učesnici u postupku prikupljanja i obrade – Rukovalac, Obrađivač, itd.
 • Kada je potrebno voditi Evidenciju aktivnosti obrade?
 • Kada je potrebno angažovati Data protection officer-a?
 • Obrada podataka o ličnosti zaposlenih od strane poslodavca
 • Koja su ovlašćenja nadzornog organa? Sudski i inspekcijski nadzor

13:00 – 13:30     Pauza za ručak

13:30 – 14:30     Preporuke pravnim licima za usaglašavanje sa novim propisima. Diskusija gostiju i predavača

Iskoristite pogodnosti rane prijave

Kotizacija za učešće na seminaru

Za prijave do 10.11. Za 3 i više kotizacija
12.500 dinara 10.500 dinara
Za prijave do 20.11. Za 3 i više kotizacija
14.500 dinara 12.500 dinara
Za prijave do 28.11. Za 3 i više kotizacija
17.500 dinara 15.000 dinara

Da se prijavite i dobijete sve informacije koje vas interesuju, možete kontaktirati našu koordinatorku upisa Aleksandru Manevski na telefon 011 40 92 613, svakog radnog dana od 10 do 18h.

Na GDPR/ZZPL seminar možete se prijaviti i putem ONLINE FORMULARA u nastavku strane.