021/300-21-24, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

Kurs statističke obrade/analize podataka – SPSS

Statistika i statistička obrada podataka imaju ključnu ulogu u različitim poslovnim oblastima. Od procesa donošenja važnih poslovnih odluka, definisanja marketinških ciljeva, naučno-istraživačkih radova, do funkcionisanja državnih institucija i privrede.

Razlog je jednostavan. Bez statistike, veoma je teško odrediti šta jedna ciljna publika želi i kakve potrebe ima.

Dakle, statistička obrada podataka prisutna je i potrebna u svim poslovnim i naučnim oblastima. Gde god je potrebno otkriti obrasce i analizirati podatke.

Ako želite da povećate profit svog preduzeća, podignete svoju efikasnost i vrednost na tržištu rada, poboljšate svoje naučne radove ili projekte, sve što vam je potrebno jeste obuka za statističku obradu podataka u SPSS softveru – najpoznatijem programu za analizu različitih tipova podataka. Ovaj softver koriste fakulteti, instituti, državne, marketinške i agencije za istraživanje tržišta, odeljenja za ljudske resurse i mnogi drugi. A svi oni traže ljude sa znanjem obrade podataka u SPSS programu.

BROJ SLOBODNIH MESTA

5

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka u Novom Sadu?

Sam kurs statističke obrade podataka organizovan je kroz niz praktičnih vežbi i primera sa kojima ćete se sresti u budućem radu. Trajanje kursa je mesec dana.

Plan i program osnovnog kursa iz SPSS-a:

 • Uvod u SPSS
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika
 • Analiza pouzdanosti i skale merenja
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka
  (t-test, t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka (ANOVA)
 • Regresija
Broj polaznika po grupi Max 10
Trajanje kursa 4 nedelje
Nivo učenja Početni
Termini Poslepodnevni i večernji
Rok za upis 21.05.2018.
Regularna cena 18800 din
Promotivna cena 8900 din
Telefon 060/664-89-64
Prijavi se na kurs 

Plan i program naprednog kursa iz SPSS-a:

 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSSu
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka: z-test
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim uzorkom : Kolmogorov –Smirnovljev test
 • Hi-kvadrat test kao test slučaja
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa dva uzorka: Vilkoksonov test rangova
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa dva uzorka: Man-Vitnijev U test
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka: Kruskal-Volisov test i Fridmanov test
 • Korelacija

Šta ćete sve moći po završetku obuke za statističara?

Odmah po završetku obuke sa lakoćom ćete:

 • izrađivati nacrte istraživanja
 • definisati i razvijati upitnike
 • obaviti izbor prikladnih statističkih tehnika
 • kodirati odgovore iz upitnika i unositi ih u bazu SPSS
 • vršiti preliminarne statističke analize
 • testirati hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • kreirati tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • obaviti interpretaciju dobijenih nalaza
 • izvesti zaključke o analiziranim hipotezama

To znači da ćete postati tražen stručnjak koji je potreban praktično svima – od marketinga, HR sektora, bankarstva, finansijske analize, pa sve do svake grane privrede. Ako znate statističku obradu podataka u SPSS, tražiće vas veliki broj poslodavaca. Po završetku osnovnog kursa u trajanju od 4 nedelje, pruža vam se mogućnost da nastavite dalje usavršavanje kroz napredni nivo učenja u trajanju od još 4 nedelje.

Prijavite se odmah i ostvarite beneficiranu cenu obuke

Puna cena obuke za statističku obradu podataka u SPSS iznosi 18.800 dinara. Majski upisni rok je u toku.  Za sve prijave do 21.05.2018. dobijate kurs po ceni od 8.900 dinara (55% popusta). Cena kursa za nezaposlena lica i studente iznosi 8.000 dinara.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
18.800 din 55% 8.900 din 21.05.2018.

Sve što treba da uradite je da pozovete 021/300-21-24; 060/66-48-964 ili se prijavite na: info@kurseviunovomsadu.com

Kurs je moguće platiti na 2 mesečne rate (jedna u predupisnom roku, druga na početku kursa) ili na više mesečnih rata (ako se vrši plaćanje čekovima). Rezervacija mesta iznosi 1.900 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Dušana Vasiljeva 9. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

CLOSE
CLOSE