021/300-20-33, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

Kurs statističke obrade/analize podataka – SPSS

Statistika i statistička obrada podataka imaju ključnu ulogu u različitim poslovnim oblastima. Od procesa donošenja važnih poslovnih odluka, definisanja marketinških ciljeva, naučno-istraživačkih radova, do funkcionisanja državnih institucija i privrede.

Razlog je jednostavan. Bez statistike, veoma je teško odrediti šta jedna ciljna publika želi i kakve potrebe ima.

Dakle, statistička obrada podataka prisutna je i potrebna u svim poslovnim i naučnim oblastima. Gde god je potrebno otkriti obrasce i analizirati podatke.

Ako želite da precizno anlizirate sve podatke o poslovanju preduzeća (menadžeri firmi i kompanija), podignete svoju vrednost na tržištu rada (nezaposleni), analizirate svoje prodajne ili marketinške rezultate (menadžeri prodaje i marketing menadžeri), analizirate rezultate uzorka javnog mnenja za različite potrebe, poboljšate svoje stručne, seminarske, diplomske (studenti), naučne radove ili projekte (masteranti, doktori), sve što vam je potrebno jeste obuka za statističku obradu podataka.

Obuka se izvodi korišćenjem SPSS softvera – najpoznatijeg programa za analizu različitih tipova podataka. Ovaj softver koriste fakulteti, instituti, državne, marketinške i agencije za istraživanje tržišta, odeljenja za ljudske resurse i mnogi drugi. A svi oni traže ljude sa znanjem statističke obrade podataka.

BROJ SLOBODNIH MESTA

8

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka u Novom Sadu?

Sam kurs statističke obrade podataka organizovan je kroz niz praktičnih vežbi i primera sa kojima ćete se sresti u budućem radu. Trajanje kursa je 8 nedelja. Kurs je podeljen u 2 dela.

Plan i program I dela:

 • Uvod u SPSS
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika
 • Analiza pouzdanosti i skale merenja
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka
  (t-test, t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka (ANOVA)
 • Regresija
Broj polaznika po grupi Max 10
Trajanje kursa 8 nedelja
Nivo učenja Početni i napredni
Termini Poslepodnevni i večernji
Rok za upis 05.10.2020.
Regularna cena 18800 din/mes
Promotivna cena 8900 din/mes
Telefon 060/664-89-64
Prijavi se na kurs 

Plan i program II dela kursa:

 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSSu
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka: z-test
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim uzorkom : Kolmogorov –Smirnovljev test
 • Hi-kvadrat test kao test slučaja
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa dva uzorka: Vilkoksonov test rangova
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa dva uzorka: Man-Vitnijev U test
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka: Kruskal-Volisov test i Fridmanov test
 • Korelacija

Šta ćete sve moći po završetku obuke za statističara?

Odmah po završetku obuke sa lakoćom ćete:

 • izrađivati nacrte istraživanja
 • definisati i razvijati upitnike
 • obaviti izbor prikladnih statističkih tehnika
 • kodirati odgovore iz upitnika i unositi ih u bazu SPSS
 • vršiti preliminarne statističke analize
 • testirati hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • kreirati tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • obaviti interpretaciju dobijenih nalaza
 • izvesti zaključke o analiziranim hipotezama

To znači da ćete postati tražen stručnjak koji je potreban praktično svima – od marketinga, HR sektora, bankarstva, finansijske analize, pa sve do svake grane privrede. Ako znate statističku obradu podataka u SPSS, tražiće vas veliki broj poslodavaca.

Online kurs statističke obrade podataka

Ovaj kurs možete slušati i online putem Skajpa. Skajp platforma ja idealna i laka za daljinsko učenje i može je koristiti svako sa osnovnim znanjem računara.

Predavanja su online – ali uživo. Tako ne gubite ništa na kvalitetu nastave, jer možete svakog momenta da pričate sa predavačem i drugim polaznicima, zatražite savet i u potpunosti se uključite u interaktivne časove. Uz to, ne morate da dolazite do škole, već možete da birate mesto odakle ćete pratiti predavanja.

Online kurs traje takođe 8 nedelja, a predavanja su zasnovana na praktičnom radu i vežbama. Obezbeđeni su vam: online sertifikat, materijali za učenje i podrška škole u Skajp nastavi.

Sve informacije o organizaciji online kursa možete dobiti pozivom na 060/664 89 64 ili 021/300 20 33.

Prijavite se odmah i ostvarite beneficiranu cenu obuke

Puna cena obuke za statističku obradu podataka u SPSS iznosi 18.800 dinara/mesečno. Oktobarski upisni rok je u toku.  Za sve prijave do 05.10.2020. dobijate kurs po ceni od 8.900 dinara/mesečno (55% popusta). Cena kursa za nezaposlena lica i studente iznosi 8.000 dinara/mesečno.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
18.800 din/mesečno 55% 8.900 din/mesečno 05.10.2020.

Sve što treba da uradite je da pozovete 021/300-20-33; 060/66-48-964 ili se prijavite na: info@kurseviunovomsadu.com

Rezervacija mesta iznosi 1.900 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Pavla Papa 1/II sp ili u najbližoj pošti na osnovu instrukcija koje dobijete od našeg savetnika za upis. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili iskoristiti u narednom roku.