021/300-20-33, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

Završi petomesečnu obuku i automatski ulaziš u proces selekcije za posao knjigovođe

Knjigovodstvo je posao koji nosi veliku odgovornost i ozbiljnost i zahteva od onih koji se time bave, da budu posvećeni i ulože svoj maksimum u brigu o klijentima i njihovom poslovanju. Ako se prepoznajete u opisu i smatrate da imate tu dozu ozbiljnosti i spremnosti, imamo sjajnu priliku za vas.

Kompanija Poslovna Savršenost organizuje još jedan “Pronađi kadar” projekat, u saradnji sa našim dugogodišnjim klijentom, Acta knjigovodstvenom agencijom. Tokom 5 meseci koliko će projekat trajati, prijavljeni kandidati će biti obučavani za poziciju knjigovođe, nakon čega automatski ulaze u proces selekcije za posao u ovoj knjigovodstvenoj agenciji. Na ovaj način, do sada je u agenciji Acta zaposleno troje ljudi – postanite i vi deo tima!

Broj privatnih firmi u Srbiji raste i preduzetnici, ali i odgovorna lica u Društvima sa ograničenom odgovornošću stalno su u potrazi za pouzdanim knjigovođom koji će im pomoći da razviju svoj biznis i da ih podrže u stabilnom rastu. Zato je potraga za kvalitetnim kadrovima u ovom poslu sve snažnija, a to je prilika za vas.

Obuka za knjigovođu
 • Ciljevi i zadaci knjigovodstva; prosto i dvojno knjigovodstvo; principi urednog knjigovodstva; greške u knjigovodstvu
 • Kontni okvir i kontni plan
 • Knjigovodstveni instrumenti – inventar imovine, bilans stanja, dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige, zaključni list
 • Značaj i vrste knjigovodstvenih dokumenata (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, pro faktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje)
 • Tipovi ekonomskih promena
 • Knjigovodstveno obuhvatanje ulaganja u osnovna sredstva
 • Ulaganje u zalihe materijala i robe – knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje
 • Izmirenje obaveza prema dobavljačima i knjiženje izvoda
 • Pojam i podela troškova i rashoda
 • Troškovi otpisa osnovnih sredstava (knjigovodstvena i poreska amortizacija), troškovi materijala, sitnog inventara i ambalaže, troškovi zarada (obračun plate), troškovi proizvodnih usluga i neproizvodnih usluga
 • Prihodi – knjiženje izlaznih faktura
 • Predzaključna knjiženja – vremenska razgraničenja, dobavljači poverioci, kupci dužnici
 • Obračun PDV-a
 • Obračun rezultata
 • Formalan zaključak knjiga
 • Raspodela rezultata i pokriće gubitka
 • Izrada završnog računa
 • Upoznavanje sa knjigovodstvenim softverom Irisom
 • Knjigovodstvene promene u robnom knjigovodstvu
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstava i finansijsko
 • Otplata kredita, kompenzacije, donacije i dr.
 • Polovna osnovna sredstva, putni nalozi, blagajna
 • Obračun PDV-a
 • Kamate na štednju i zatezna, računi za usluge
 • Isplata drugih ličnih primanja, troškovi održavanja
 • Zarade i druga lična primanja
 • Obracun zarade za jedan mesec u Irisu
 • Obnavljanje obračuna PDV-a i knjiženje istog
 • Formalna, logička i računska kontrola knjiženja
 • Popunjavanje GFI – Bilans uspeha
 • Popunjavanje GFI – Bilans stanja

U okviru koncepta „Pronađi kadar“ buduće knjigovođe će se baviti sledećom problematikom:

 • knjiženje najraznovrsnijih poslovnih promena u knjigovodstvenom softveru Iris na kontima imovine, kapitala i obaveza, kao i na pozicijama rashoda i prihoda;
 • obračun zarada i drugih ličnih primanja, sa knjiženjem obračuna i isplate;
 • knjiženje obračuna službenog putovanja sa obračunom poreza na dohodak građana kod isplate dnevnice preko neoporezivog iznosa;
 • knjiženje nabavke osnovnih sredstava u analitičkoj evidenciji, kao i u glavnoj knjizi, otuđenje – rashod osnovnih sredstava, obračun poreske i računovodstvene amortizacije;
 • ispravka vrednosti potraživanja od kupaca – indirektan otpis;
 • obračun PDV-a i popunjavanje obrasca POPDV, kao i poreske prijave PPPDV;
 • vremenska razgraničenja;
 • predzaključna i zaključna knjiženja;
 • izrada GFI.

Kako da znam da je knjigovodstvo za mene?

Pre svega, nije vam potrebno nikakvo iskustvo za početnu poziciju u ovoj agenciji, pored našeg osnovnog kursa koji ste već završili. Kroz obuku će vas voditi vrhunski predavači sa iskustvom iz struke i obučiće vas prema najsvežijim standardima i zakonskim okvirima i regulativama.

Sve što vam je potrebno jeste doza odgovornosti, želja za napredovanjem i spremnost da učite od starijih u ovom poslu. Ako su vam brojevi jača strana, analitični ste i shvatate važnost čistih papira za razvoj biznisa, to je samo bonus koji će vam pomoći da lakše dođete do posla.

Kako izgleda proces edukacije?

Obuka traje 5 meseci i održava se dva puta nedeljno u trajanju od po 90 minuta u popodnevnim časovima. Predavači na ovom kursu su Stevan Tomašević i Tatjana Vit koji imaju više od 20 godina radnog iskustva u knjigovodstvu, ali i mentorskom i predavačkom radu.

*Za polaznike koji su u školi Obuke i kursevi završili osnovni nivo kursa za knjigovođu, specijalistička obuka traje 4 meseca

Više o predavačima

Stevan Tomašević predavač

Stevan Tomašević je završio osnovne i master studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, odeljenja u Novom Sadu, na smeru Računovodstvo i revizija. Predavačko iskustvo i razvijanje sopstvene metodologije nastave stiče od 2012. godine kada je na svom fakultetu postao asistent na predmetima Finansijsko računovodstvo, Analiza finansijskih izveštaja, Računovodstvo banaka i Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva, revizije i poslovne analize. Dakle, ako je knjigovodstvo ono što vam treba, Stevan je tu da vas, brzo i lako, nauči svemu.

Tatjana Vit

Tatjana Vit je diplomirani ekonomista sa licencom samostalnog računovođe izdatom od strane Saveza računovođa i revizora Srbije. Zavidno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva stekla je tokom dvadesetogodišnjeg rada obavljajući sve računovodstve poslove, od finansijskog knjigovođe – kontiste do šefa računovodstva, u JGSP “Novi Sad”. Kontiranje poslovnih događaja, kalkulacije i obračuni, poresko računovodstvo, izrada godišnjeg računa i još mnogo toga, su oblasti iz kojih svoje znanje i iskustvo kao predavač prenosi na polaznike kursa.

Zašto knjigovodstvena agencija Acta?

Iako većina kompanija traži kandidate sa dugogodišnjim iskustvom, knjigovodstvena agencija Acta je prepoznala značaj edukacije novih kadrova i benefite juniorske energije i ideja u svom timu i odlučila da još jednom pruži šansu onima koji nemaju nikakvog staža u knjigovodstvu. Ovaj klijent je u prednosti u odnosu na druge, jer je već prošao kroz ciklus ovog projekta nakon čega se njihovom timu pridružilo čak troje junior.

Zašto Obuke i kursevi?

Do sada, kompanija Poslovna Savršenost, kroz projekat Pronađi kadar i uz pomoć predavača škole Obuke i kursevi uspešno su obučili i zaposlili preko 250 ljudi koji su želeli da pronađu prvi posao ili promene postojeći. Njihove priče možete pogledati na ovom linku.

Dodatni benefit za vas je i to što ćete nakon završene obuke biti opremljeni znanjima po najnovijim tržišnim trendovima, pa ćete moći da radite i kao freelance knjigovođa, ali i da konkurišete u bilo kojoj knjigovodstvenoj agenciji koja je u potrazi za novim kadrovima, a ima ih mnogo.

Rezervišite svoje mesto na vreme

Prijavite se na vreme, ostvarite popust i ujedno obezbedite sebi šansu za novi posao i karijeru! Prijavite se do 22.10.2021.  i platićete samo 8300 RSD mesečno umesto 18500 RSD mesečno. Cena sa popustom za nezaposlena lica i studente iznosi 8000 RSD mesečno.

Rezervacija mesta iznosi 1.900 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Pavla Papa 1/II sp. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Prijavi se pozivom na brojeve 060 664 89 64, piši nam na mejl obukeikursevins@gmail.com ili se prijavi online putem formulara (u nastavku strane).