021/300-20-33, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

Odlični rezultati u praksi, profesionalne i ljudske vrline su osnovni kriterijum kojim se rukovodimo prilikom izbora naših saradnika. Tako je naš tim sačinjen od iskusnih starijih i mladih stručnjaka koji imaju zavidne i potvrđene rezultate u dosadašnjem radu.

Nikola Dimitrijević se u svet programiranja upustio 2013. godine kroz razvoj konzolnih aplikacija u programskom jeziku C++. Vrlo brzo je prešao na razvoj grafičkih desktop aplikacija u programskom jeziku C#. Ljubav prema programiranju nastavio je izučavanjem programskog jezika Java i učenjem web dizajna, odnosno HTML-a i CSS-a, Angular js frejmvorka kao i Jave na webu i MY SQL baza podataka. Kako je zelja za izradom jako složenih dinamičkih web sajtova rasla u Nikoli, tako je napredovao i sa web programiranjem u PHP programskom jeziku. Danas najveci deo svog vremena provodi baveći se administrativnim funkcionalnostima web sajtova povezanih sa bazama podataka kao i programiranjem web shopova pomocu Jave i PHP-a. Sve svoje znanje Nikola prenosi polaznicima na kursevima programiranja.

Diana Blagojević – predavač na kursevima Grafičkog dizajna i Web dizajna Završila je osnovne i master studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Grafičko inženjerstvo i dizajn. Prvo radno iskustvo stekla je već tokom studiranja, kada je bila angažovana na mnoštvu honorarnih poslova vezano za ofset i digitalnu štampu. Provela je godinu dana u Torontu (Kanada) gde je radila u lokalnoj štampariji i obogatila svoje iskustvo radeći za poznate svetske kompanije kao što su Mercedes-Benz, Coca-Cola i dr. Diana je širokog interesovanja i večiti perfekcionista. Diana je zaljubljenik u sve što je kreativno, drugačije i jedinstveno, a svoj entuzijazam lako prenosi na polaznike. Poslednjih nekoliko godina posvetila se poslovima kao što su dizajn i izrada web sajtova. Ima iskustvo u radu sa HTML-om, CSS-om, Javascriptom, XML-om, kao i radu sa različitim tipovima CMS sistema: WordPress, Joomla.

Katarina Obradović – predavač na kursu finansijska analiza. Katarina je diplomirani ekonomista sa Ekonomskog fakulteta Subotica, odeljenja u Novom Sadu. Diplomirala je na smeru finansije i računovodstvo. Nakon završetka osnovnih studija zaposlila se u banci kao kreditni referent i analitičar za privredu. Iza sebe ima 8 godina rada u banci, gde je između ostalog, i stekla najviše iskustva iz oblasti finansijske analize. Posao kojim se trenutno bavi podrazumeva detaljnu analizu finansijskih izveštaja, izradu projektovanih bilansa, izradu biznis planova, razne vrste monitoring izveštaja i sl. Dodatno usavršavanje je obavila sticanjem diplome i sertifikata ovlašćenog knjigovođe, kontiste i bilansiste. Kao i korišćenjem knjigovodstvenih programa i izradom završnih računa.

Katarina Ivanović – diplomirani informatičar, predavač na kursevima Web Dizajn, administracija WordPress-a. Još u vreme kada je web programiranje bilo u povoju, zainteresovala se za izradu web sajtova i započela samostalno usavršavanje na tom polju. Tokom studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, uz web programiranje posebnu pažnju je posvetila i usavršavanju na polju sve popularnijeg Java programskog jezika. Danas radi u jednoj od najvećih IT kompanija na testiranju softverskih rešenja, sa akcentom na same web aplikacije. Svoje dugogodišnje predavačko iskustvo i ljubav prema web dizajnu i predavanju, sklopila je baš ovde u školi gde je svojim polaznicima nesebična podrška i odličan primer da se sve može kada voliš svoj posao.

Bojan Blagojević – predavač na kursevima Java programer i Web developer. Završio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije. Na istom fakultetu, Bojan trenutno pohađa master studije. Prvo radno iskustvo stekao je tokom osnovnih studija kao pomoćni predavač na Univerzitetu Singidunum u Novom Sadu. Želja za dodatnim usavršavanjem u oblasti računarskih nauka odvela ga je u industrijske vode gde je trenutno zaposlen kao Scala programer. Na toj poziciji stekao je značajna iskustva u procesu modelovanja softverskih rešenja, njihovoj izgradnji i distribuciji. Učestvovao je i u implementaciji “proof of concept” load manager-a za open source IoT platformu – Mainflux. Trenutna interesovanja su mu usmerena ka usavršavanju u oblastima distribuiranog i funkcionalnog programiranja.

Nastasija Grujić – predavač na kursu Web dizajn. Završila je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smer geodezija i geomatika. Trenutno pohađa master studije na istom fakultetu. U toku studiranja, Nastasija je postigla izuzetno dobre rezultate i dobitnik je Dositejeve stipendije na osnovnim i na master studijama. Nastasija trenutno učestvuje kao saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka na grupi predmeta koji se tiču geoinformatike. Iza sebe ima objavljen naučni rad na temu “Upotreba satelitskih snimaka u poljoprivredi”. Trenutna interesovanja su joj usmerena ka usavršavanju u oblastima daljinske detekcije, BIG data processing, geoprostornih baza i web programiranja.

Tatjana Vit, predavač na kursu za knjigovodstvo. Diplomirani ekonomista sa licencom samostalnog računovođe izdatom od strane Saveza računovođa i revizora Srbije. Zavidno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva stekla je tokom dvadesetogodišnjeg rada obavljajući sve računovodstve poslove, od finansijskog knjigovođe – kontiste do šefa računovodstva, u JGSP “Novi Sad”. Kontiranje poslovnih događaja, kalkulacije i obračuni, poresko računovodstvo, izrada godišnjeg računa i još mnogo toga, su oblasti iz kojih svoje znanje i iskustvo kao predavač prenosi na polaznike kursa. Kao profesionalni računovođa, usavršavala se i pohađala je brojne seminare i simpozijume iz ove oblasti kao vid kontinuirane edukacije koju zahteva ovako dinamična profesija.

Sava Nikić, predavač na kursevima društvene mreže i internet marketing.

Sava je svoje iskustvo u digital marketing svetu gradio u internacionalnom, domaćem i regionalnom okruženju.

Trenutno je na poziciji Digital Marketing Executivemenadžera najvećeg domaćeg maloprodajnog lanca „Univerexport“, kao i Univerexport grupe. Pre toga, 5 godina je bio marketing specijalista i PR podrška u službi jednog od evropskih e-commerce giganata, nemačku kompaniju „Delticom“ i usko povezanu „Netex Consulting“ kompaniju, gde je bio zadužen za centralno-istočno Evropske zemlje.

Sarađivao je i sa Exit festivalom, a bio je i deo projektnog tima Exit fondacije. Jedan je od autora kampanje „Učim + znam = Vredim“, koja je nagrađena za najbolju kampanju u sferi društvene odgovornosti od strane Udruženja za tržišne komunikacije Srbije (UEPS).

Tokom godina, sarađivao je sa velikim brojem klijenata na inostranom i regionanom tržištu, krećući se kroz različite oblasti internet marketinga, content marketinga, SEO, PR ili naprednog oglašavanja na društvenim mrežama, kreiranja landing stranica i tzv. lead generation kampanja. Sarađivao je sa različitim institucijama, kompanijama ili agencijama, poput CRO PC (Hrvatska), Aqua 4D“ (Švajcarska), Sterijino pozorje (Srbija), Neuherz Strategische Kommunikation (Austrija), Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj – Novi Sad (Srbija), Novelus (Slovenija), Probako Communication (Mađarska) i drugi.

Radio je i kao novinar i urednik u nekoliko ovdašnjih medija. Završio je studije filozofije na Filozofskom fakultetu.

Stevan Tomašević, predavač na kursu Knjigovodstvo. Stevan  je završio osnovne i master studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, odeljenja u Novom Sadu, na smeru Računovodstvo i revizija. Nakon završetka studija svoja znanja počeo je da usavršava kroz praksu radeći u banci kao kreditni referent i analitičar za privredu. Predavačko iskustvo i razvijanje sopstvene metodologije nastave stiče od 2012. godine kada je na svom fakultetu postao asistent na predmetima Finansijsko računovodstvo, Analiza finansijskih izveštaja, Računovodstvo banaka i Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju. Svoje stručno usavršavanje nastavlja na doktorskim studijama iz oblasti računovodstva i poslovne analize, a pored toga ima iskustvo u vođenju knjigovodstvenog kursa velikog broja polaznika. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva, revizije i poslovne analize koji su objavljeni u domaćim i inostranim časopisima i na domaćim i međunarodnim konferencijama. Dakle, ako je knjigovodstvo ono što vam treba, Stevan je tu da vas, brzo i lako, nauči svemu.

Milica Veselica – predavač na kursu statističar/analitičar u SPSS-u. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Već tokom studija svoja interesovanja usmerava u pravcu statističko/analitičkog rada i sprovođenju istraživanja na različite uz pomoć SPSS-a. Kao nagrađivani student generacije, sprovodi i objavljuje samostalna istraživanja na temu pravljenja nacrta istraživanja, formiranje upitnika, kao i izlaganje dobijenih nalaza na različitim stručnim skupovima. Milica je iskustvo sticala i tokom saradnje sa Ninamedia agencijom, gde je radila na projektima istraživanja tržišta i javnog mnjenja u analitičkom sektoru. Rad sa polaznicima na kursu statističar/analitičar Milica bazira prvenstveno na praktičnom radu i primeni naučenog na različite oblasti koje su u sferi interesovanja polaznika.

Ljiljana Maširević – predavač na kursu EU projektni menadžer. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smer srpska književnost i jezik. Poslednjih 10 godina Ljiljana se bavi pisanjem predloga i realizacijom projekata. Prvo u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, a poslednjih 5 godina samostalno radi kao konsultant za brojna udruženja građana. Inicijatorka je mnoštva projekata iz oblasti socijalne zaštite, kulture i slobodnog vremena, mladih, zaštite životne sredine i srodnih oblasti. Ljiljana je i kooridnator novosadske manifestacije “Dečija nedelja” i članica komisije za dodelu sredstava Grada iz oblasti socijalne politike, kulture i mladih, ujedno je i članica tima projekata u okviru Gradske uprave za sport i omladinu. Svoje ogromno iskustvo sa strpljenjem deli sa polaznicima, otkrivajući im sve tajne pisanja projekata za EU fondove.

Danka Košutić – predavač na kursu SEO optimizacije. Završila osnovne i master studije Marketinga na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Tokom studija pohađala brojne kurseve i radionice na temu Content marketing, SEO, Korporativno komuniciranje, Veštine prezentacije, Upravljanje projektima i Poslovno planiranje. Prva radna iskustva stekla kao praktikant u IT sektoru Coca-Cola Hellenic i kroz praksu u Vladi AP Vojvodine. Radila kao marketing saradnik u softverskoj kompaniji Codecentric i kao SEO specijalista u dve digitalne marketing agencije. Kao sertifikovani SEO specijalista, od 2015. radi samostalno za klijente iz Amerike, Australije i Nemačke. Voli da podučava i prenosi znanje kroz praktične primere iz sopstvenog iskustva, kao i primere najboljih domaćih i stranih marketing kampanja.

Milena Vilotijević, predavač na kursu kopirajting. Završila je novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom master studije na smeru marketing menadžment i odnosi s javnošću, na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Veštine pisanja i prezentovanja usavršila je na različitim projektima tokom školovanja, nakon čega je počela da se bavi kopirajtingom. Piše tekstove za različite web sajtove, stranice na društvenim mrežama, a radi na poziciji marketing i pr menadžera. Primenu kopirajtinga pronalazi u svakoj sferi svog rada. Veliki deo svog vremena izdvaja za edukaciju i praćenje novih trendova. Njena velika strast je sport i uključena je u organizaciju brojnih sportskih događaja.

Milana Božičić – predavač na kursu Internet marketing. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek žurnalistika. Milana je zatim upisala master studije na Fakultetu tehničkih nauka, gde je stekla znanja iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Paralelno je počela da se bavi marketingom i poslom community menadžera. Milana neprekidno radi na osmišljavanju i kreiranju novih marketinših strategija, a svoja iskustva prenosi polaznicima na kursu kroz praktične primere i temeljan rad.

Marija Cmiljanović – predavač na kursu HR asistent
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena je u jednoj od najvećih  kompanija u Srbiji gde se bavi analizom produktivnosti zaposlenih, organizacionim promenama, biznis planiranjem broja zaposlenih i projektovanjem organizacione strukture. Marija, pored obuke za HR asistenta, radi i kao trener obuka za asertivnu komunikaciju, pisanje biznis plana i sprovođenje procesa regrutacije i selekcije. Predavačko iskustvo je stekla držeći radionice u SOS ženskom centru za borbu protiv nasilja. Pored psihologije rada, interesuje se za istraživanja u psihologiji tako da je izlagala radove na konferencijama u zemlji i inostranstvu koje se tiču oblasti psihometrije i evaluacije psiholoških testova. Završila je i bazični nivo O.L.I. metoda, a sve znanje koje je stekla daruje polaznicima na kursu.

Maja Tomić – predavač na kursu fotografije.

Njena ljubav prema fotografiji počela je 2008.godine, a “oštro oko” počela je da uvežbava na školi fotografije u Foto kino i video savezu Vojvodine.  Autor je nagrađivanih radova na fotografskim takmičenjima, a učestvovala je i na više grupnih izložbi fotografija.
Maja je profesionalno iskustvo stekla fotografišući koncerte, pozorišne predstave, noćni život, zanatske proizvode, krštenja, porodične događaje i različite vrste proslava. Zvanični je fotograf internacionalnog filmskog festivala “Uhvati samnom ovaj dan” i međunarodnog takmičenja malih tamburaških orkestara “Bisernica Janike Balaža”.
Majina poslovna politika u fotografiji je da naručiocu posla isporuči isključivo izuzetne rezultate i da ništa ispod toga nije dovoljno dobro. Njena deviza je – “Ukoliko je klijent zadovoljan, posao je dobro završen“.

Jelena Obradović – predavač na kursu Napredni Excel. Jelena je završila četvorogodišnje osnovne studije na državnom Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu sa najboljim prosekom na smeru Marketing, a trenutno završava master studije na istom fakultetu. Član je Centra za marketing (CeMar) i Studentske organizacije Ekonomskog fakulteta (SOEF) te je često u prilici da učestvuje u javnim nastupima, održava prezentacije i podučava druge. Osim na fakultetu, Jelena je stekla dragocena znanja iz oblasti naprednog excela kroz višemesečne poslovne prakse u kompanijama Coca-Cola Hellenic i Delphi Packard, gde je imala različita zaduženja iz oblasti marketinga i informacionih tehnologija. Jelena je ljubazna, energična i uživa da radi sa drugim ljudima, a posebno voli da podučava i prenosi znanja. Njen omiljeni citat potiče od Robina Šarme, čoveka koji je jedan od najpoznatijih savetnika za uspeh u poslu i motivatora za lični razvoj – “Svaki profesionalac nekada je bio amater. Svaki stručnjak nekada je bio početnik. Zato se usudite da sanjate velike snove i počnite odmah.”

Milan Plavšić, predavač na kursevima grafički dizajn i AutoCAD. Milan je završio master studije na smeru Grafičkog inženjerstva i dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2010. godine. Od tada je radio na nekoliko mesta uključujući firme Color Press i Brave Giant. Trenutno radi kao freelancer. Još od srednje građevinske škole interesuje se za izradu preciznih tehničkih crteža i 3d modela, što predstavlja njegovo interesovanje i bavljenje i danas. Zbog toga, predavač je i na kursu za Auto CAD.

Sofija Simendić – predavač na kursu za AutoCAD dizajnera. Nakon školovanja u Budimpešti, završila je master akademske studije arhitekture na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Za vreme studija, samostalno i u okviru autorskih timova, izlagala je projekte na lokalnim i međunarodnim izložbama, sudelovala u nastavi kao mentor, te u organizaciji 19. Salona arhitekture u Novom Sadu. U okviru autorskih timova osvajala je nagrade i priznanja na lokalnim i međunarodnim konkursima za dizajn i urbanistističko-arhitektonska rešenja. Učestvovala je na mnogobrojnim svetskim folklornim festivalima u Španiji, Bugarskoj, Turskoj i regionu. Svoje napredno znanje programa AutoCAD, koje je sticala kroz višegodišnje iskustvo i stručni rad u izradi arhitektonskih projekata u sferi projektovanja, enterijera, eksterijera, pejzažnog uređenja, urbanističkog projektovanja, izradi detalja, mašinskih crteža… nesebično deli sa polaznicima kroz niz vežbi i praktičnih primera.