021/300-21-24, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

Obuke i kursevi Novi Sad

Agencija za obrazovanje “Poslovna savršenost
Adresa: 
Dušana Vasiljeva 9, 21000 Novi Sad
Stan broj: 1
Telefon: 060/664-89-64
Telefon: 021/300-21-24
eMail: info@kurseviunovomsadu.com
web: www.kurseviunovomsadu.com

Gradski prevoz:
        Stanica: Beogradski kej
        Linije: 6, 11A, 11B

Obuke i Kursevi Beograd

Agencija za obrazovanje “Poslovna savršenost“
Adresa:
 Lomina 48/1, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 40-82-116
Telefon: 061/664-89-64

eMail: office@obukeikursevi.com
web: www.obukeikursevi.com

CLOSE
CLOSE