021/300-21-24, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

HR junior

Za 4. meseca do pozicije HR junior menadžer

50% popusta za prijave do 23.07.2018.

BROJ SLOBODNIH MESTA

7

Ako tražite posao:

 • koji vas ne veže samo za jednu firmu ili branšu
 • gde će vaše socijalne veštine najbolje doći do izražaja
 • koji je gospodski i cenjen u društvu
 • sa platom od minimum 500 evra

onda su ljudski resursi vrata na koja treba da pokucate.

hr akademijaNaša obrazovna agencija organizuje 4-mesečni napredni HR program sa ciljem da vam uspešno prenesemo znanje potrebno za obavljanje posla Junior HR. Nakon ovog naprednog programa, slobodno kucajte na vrata: velikih i malih privatnih firmi, svih organizacija, državnih institucija, HR agencija. Jer niko ne može da funkcioniše kako treba bez dobrog HR stručnjaka.

Šta HR junior zapravo radi?

Balansira. I to između onoga šta zaposleni žele i onoga šta firmi treba. To nije uvek lako, zato je za posao u ljudskim resursima važno da budete dobar komunikator, imate takta i strpljenja, ali i odlučnost i čvrstinu kada je potrebno. Sve kako bi zaposleni bili dobar tim.

HR officerHR junior ne treba da bude fin, već fer.  Samo tako će svoj posao uspešno raditi. A taj posao je: regrutacija i selekcija kandidata, zasnivanje i prekid radnog odnosa, trening i razvoj zaposlenih, briga oko plata, bonusa i odsustva, motivacija i ocenjivanje radnika, vođenje HR evidencije…

Upravo je to ono što ćete naučiti na naprednom HR kursu, bez obzira što će vrsta i broj vaših zaduženja zavisiti prvenstveno od veličine firme za koju radite. Vi ćete biti spremni za svaku situaciju. Pa tako kod manjih firmi, HR junior uglavnom pokriva sve zadatke, dok je kod većih situacija drugačija, pa se često HR stručnjaci specijalizuju za pojedine poslove. Shodno tome i zarada HR juniora varira, ali ne ide ispod 500 evra.

hr juniorBitne informacije o naprednom HR kursu

HR napredni kurs traje 4 meseca. Sa ukupnim fondom od 64 školska časa.

Profesionalni HR menadžer, sa kojim ćete se viđati jedanput nedeljno po 3h ili 2x nedeljeno po 90 minuta, biće spreman da sa vama podeli svoju stručnost, znanje i značajno iskustvo. I to ne samo na časovima, već i kroz online konsultacije.

Uslov za učešće na naprednom programu je završen 1-mesečni osnovni kurs HR-a. Za sve bez predznanja HR-a, obezbeđen je početni/osnovni kurs HR-a.

Neke od oblasti koje ćete izučavati na HR akademiji:

 • Zakonska regulative i opšta akta poslodavca
 • Interni i eksterni konkurs (kreiranje oglasa, korišćenje društvenih mreža…)
 • Selekcija, regrutacija, intervju
 • Zasnivanje i prekid radnog odnosa (procedura i potrebna dokumentacija)
 • Trening, motivacija i ocenjivanje zaposlenih
 • Povreda na radu
 • Premeštaj
 • Vođenje HR evidencija i izveštaja (lični podaci, sistematizacija poslova, zarade, odsustva…).
 1. Zakonska regulative i opšta akta Poslodavca:

– Zakon o radu,

– Zakon o zabrani o zlostavljanja na radu,

– Zakon o zaštiti uzbunjivača,

– Zakon o protiv požarnoj zaštiti,

– Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu,

– Zakon o ravnopravnosti polova,

– Zakon o zaštiti podataka o ličnosti,

– Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposlljavanju osoba sa invaliditetom,

– Zakon o zapošljavanju stranaca,

– Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji,

– Pravilnik o radu,

Modeli: -Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji,

-Pravilnik o radu,

-Kolektivni ugovor.

 1. Oglašavanje potrebe za zapošljavanjem
 • Interno,
 • Eksterno, oglašavanje putem oglasa, korišćenje poslovnih mreža

Sastav oglasa:

 1. O kompaniji
 2. Uslovi
 3. Osnovne dužnosti i odgovornosti
 4. Profil kandidata
 5. Kontakt, predselekciona pitanja

Model: interni oglas, eksteni oglas,

Vežba: sastav oglasa, predselekcioni upitnik,

 1. Selekcija

Model: CV, model evidencije o selekciji

Vežba:  Pregled i analiza biografija kandidata

 1. Regrutacija, intervju, obaveštavanje kandidata o ishodu konkursa

Vežba: intervju sa kandidatima

 1. Zasnivanje radnog odnosa
 2. a) Lista potrebnih dokumenta:

– Dokumentacija lica sa kojim se zasniva radni odnos:

 • kopija očitane lične karte;
 • potvrde o neosuđivanosti MUP i Sud;
 • kopija diplome;
 • izvod iz PIO fonda;
 • lekarsko uverenje;
 • kartica tekućeg računa

– Dokumentacija za članove porodice:

– suprug/a (očitana LK, Izvod iz MKV, Odjava MA)

– deca (prijava boravka, Izvod iz MKV, potvrda o školovanju)

 1. b) Ugovor o radu, i drugi oblica angažovanja
 2. c) Unošenje podataka u HR evidencije i prijava zaposlenog na socijalno osiguranje (CROSO jedinstven registar, zdravstvena knjižica)
 3. d) Zaduživanje zaposlenog sredstvima rada (kartice za evidenciju, mobilni, računar, uniforma..)
 4. e) Druga neophodna dokumentacija:

Obaveštenje o zabrani zlostavljanja,

Obaveštenje o uzbunjivanju,

Obuka za bezbedan rad, Obrazac 6,

Obuka PPZ, test;

 1. Adaptacija novozaposlenog
 2. Motivacija i ocenjivanje
 3. HR evidencije

Lični podaci o zaposlenima,

Sistematizacija-Organizacione celine sa poslovima (radnim mestima) i izvršiocima,

Obuke,

Ciljevi ocenjivanja,

Prisutnost.

 1. Odsustva

 

 1. Godišnji odmor,
 2. Plaćeno odsustvo,
 3. Neplaćeno odsustvo,
 4. Porodiljsko i nega deteta
 5. Privremena sprečenost za rad

 

 1. Izveštavanje

 

 1. Obračunske službe (podaci neophodni za obračun i isplatu zarade)

– Kadrovske promene;

– Evidencija prisutnosti;

– Ocena rukovodioca;

 1. b) ostalo izveštavanje

– sistematizacija, po poslovima, broj izvršilaca…;

– obuke;

– staž, u kompaniji, van kompanije,

– odsustva;

 1. c) zaštita podataka o ličnosti

 

 1. Povreda na radu,
 2. Premeštaj,
 3. Otkaz ugovora o radu, vrste, postupak,
 4. Dokumentacija – odjava i evidencija.

Završite napredni HR program – zgrabite praksu/posao

Posebna pogodnost napredne HR obuke je što po njenom završetku stičete priliku da postanete deo grupe polaznika koja je, odmah po završetku obuke, pronašla dobar posao junior HR-a. O ovome možete videti više u odeljku o uspesima polaznika naše škole.

Evo kako da osvojite 50% popusta na punu cenu obuke

Puna cena naprednog HR programa iznosi 19.500 dinara/mesečno. Septembarski upisni rok je u toku. Za prijave do 23.07.2018. ostvarujete popust od 55%. Umesto 19.500 dinara mesečno, obuku plaćate 8.800 dinara/mesečno. Stari polaznici, nezaposlena lica i studenti, naprednu obuku plaćaju 8.400 dinara/mesečno.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
19.500 din/mes. 55% 8.800 din/mes. 23.07.2018.

Sve što treba da uradite je da pozovete 021/300-21-24; 060/66-48-964 ili se prijavite na: info@kurseviunovomsadu.com

Plaćanje je moguće izvršiti na više mesečnih rata.

Rezervacija mesta iznosi  2.900 dinara, što predstavlja uslov za učešće. Rezervacija se uračunava u cenu obuke. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Dušana Vasiljeva 9. Rezervacija se može otkazati 7 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

CLOSE
CLOSE