021/300-20-33, 060/664-89-64 info@kurseviunovomsadu.com

Škola “Obuke i kursevi” organizuje trenutno najtraženiju obuku

Postani ekspert za zaštitu privatnosti

Nećeš lepiti bubice i montirati kamere – ovo je nešto sasvim drugačije

BROJ SLOBODNIH MESTA

2

Po ugledu na evropski GDPR, i Srbija je nedavno dobila svoju regulativu o zaštiti privatnosti. Tako smo 21. avgusta 2019. godine poželeli dobrodošlicu novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).

Mnogi, doduše, sa kiselim osmehom. Jer, kad su u pitanju firme i državne službe – Zakon je pred njih stavio prilične obaveze i promene u poslovanju.

I to ne samo u organizacionom i tehničkom smislu – već im je nametnuo i nova kadrovska rešenja.

Data Protection Officer
Kurs zaštite podataka o ličnosti
Zaštitnik ličnosti kurs

I tako se rodio DPO (Data Protection Officer)

Ili ti zaštitnik podataka o ličnosti.

Veliki broj firmi, od sada, ima zakonsku obavezu da eksterno ili interno angažuje posebno lice koje će se baviti zaštitom podataka o ličnosti, tj. da zaposle Data Protection Officer-a. To su firme koje obrađuju veći broj ličnih podataka i pružaju, na primer, zdravstvene, telekomunikacione, bankarske, turističke, marketing, IT i druge slične usluge.

A kada su u pitanju državne službe – one su sve do jedne u obavezi da imaju DPO.

I verovatno bi se i sada, kao i mnogo puta ranije, sve svelo na „tresla se gora, rodio se miš“. Frka, panika, pa na kraju ništa – neki tamo Mile iz kancelarije samo potpiše da je od sada on DPO.

Ali ovoga puta situacija je malo drugačija. „Mile DPO“ treba stvarno da prima platu i radi ozbiljne stvari, za koje je potrebno određeno stručno znanje. A firma koja ignoriše ovu zakonsku obavezu i ne zaposli DPO može platiti kaznu i do 2 miliona dinara.

Dakle, posla za ovo novo zanimanje i te kako ima

Činjenica je da su mnoge srpske firme totalno nespremne dočekale ZZPL i da je za prvih mesec dana primene Zakona manje od 200 kompanija prijavilo svog DPO.

To jasno ukazuje da preko 10.000 firmi i javnih službi u Srbiji tek čeka proces zapošljavanja Data Protection Officer-a.

Za mesec dana, koliko kurs traje, steći ćeš sva neophodna znanja za ovaj posao i detaljno se upoznati sa svim neophodnim pravnim aktima.

Zato, za sve kompanije koje žele da osposobe svog zaposlenog za obavljanje ovog posla, kao i za sve osobe koje žele da postanu DPO – škola Obuke i kursevi organizuje stručnu obuku za zaštitnika podataka o ličnosti.

Mesto održavanja Uživo putem Skajpa
Trajanje kursa 4 nedelje
Nivo učenja Početni
Termini Poslepodnevni i večernji
Fond časova 16
Broj polaznika po grupi Max 10
Telefon 060/664-89-64
Prijavi se na kurs 

Osnovne informacije o kursu za zaštitnika podataka

Ono što je ključno da lice za zaštitu podataka poseduje je znanje domaće (ZZPL) i evropske regulative (GDPR) u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kako bi moglo da obavlja sledeće zadatke:

  • Informisanje i savetovanje direktora, menadžera i zaposlenih o njihovim zakonskim obavezama
  • Praćenje usklađenosti poslovanja sa Zakonom, uključujući i podelu odgovornosti, podizanje svesti i osposobljavanje zaposlenih koji učestvuju u obradi podataka
  • Savetovanje u pogledu procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
  • Saradnja sa nadležnim organom
  • Delovanje kao kontakt osoba za nadzorni organ o pitanjima koja se tiču obrade podataka
  • Upravo smo tako i koncipirali ovaj kurs za zaštitnika podataka o ličnosti.

Po završetku kursa razumećeš ne samo novu terminologiju, položaj i funkciju Data Protection Officer-a, već ćeš dobiti i konkretne, praktične savete kako implementirati ZZPL/GDPR i pratiti usklađenost poslovanja konkretne firme ili službe.

Predavanja su 2x nedeljno po 90 minuta ili 1x nedeljno u trajanju od 3h. Nakon završenog osnovnog kursa za DPO učenje možeš nastaviti na naprednom nivou.

Prvi dvočas – uvod u zaštitu podataka o ličnosti:

Pravo na privatnost
Pravo na privatnost u međunarodnim i domaćim propisima
Zaštita podataka o ličnosti kao deo prava na privatnost
Direktive EU i razlozi za donošenje GDPR-a
Preambula GDPR-a

Drugi dvočas – Šta su podaci o ličnosti, kako se dele i koji su principi zaštite:

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti RS – donošenje, prednosti i nedostaci
Struktura ZZPL-a
Uvodne odredbe zakona i značenje važnih pojmova
Šta se sve smatra podatkom o ličnosti
Važnost razumevanja načela ZZPL-a (dužina čuvanja, obim obrade, svrsishodnost, osnovanost obrade, transparentnost, tačnost, bezbednost)

Treći dvočas Kada je obrada podataka zakonita i kada je potrebno da pribavimo pristanak:

Direktna primena načela ZZPL-a
Načelo zakonitosti – Kada je obrada zakonita?
Važnost razumevanja i primene legitimnog interesa kao osnova obrade podataka
Pristanak – Kada je neophodan, sadržina i forma

Četvrti dvočas – učesnici u postupku obrade, nadležna lica i organi i prenos podataka u inostranstvo:

Koja su prava lica na koja se podaci odnose
Rukovalac
Obrađivač
Lice za zaštitu podataka o ličnosti DPO
Nadzorni organ – poverenik
Prenos podataka u treće zemlje

Peti dvočas – Koje sve akte mora pravno lice rukovalac da ima da bi bio usklađen sa zakonom:

Opšti akti rukovaoca i obrađivača – Politika privatnosti, Pravilnik o zaštiti podataka
Evidencija radnji obrade podataka i mapiranje podataka – ko mora da vodi evidenciju i iz čega se sastoji
Ugovor o obradi podataka o ličnosti DPA
Izrada procene uticaja DPIA – kada je neophodna

Šesti dvočas – radnopravni aspekt zaštite podataka:

Zaštita podataka o ličnosti zaposlenih – opšti akti i evidencija
Kada je dozvoljen video i audio nadzor zaposlenih i pod kojim uslovima
Organizacione mere zaštite podataka zaposlenih
Pristup službenoj imejl prepisci zaposlenih
Biometrijski podaci zaposlenih i tretman psiho testova
Preporuke EU
Preporuke Poverenika
Lični podaci ≠ Poverljivi podaci i poslovna tajna

Sedmi dvočas – zaštita podataka u internet poslovanju i marketingu:

Zaštita podataka o ličnosti u internet poslovanju
Politika prikupljanja kolačića
Korišćenje Google Analytics servisa i zaštita podataka
Double opt-in autentifikacija, Opt out, i davanje pristanka na internetu u elektronskoj formi
Politika privatnosti na vebsajtu – kreiranje, sadržaj i forma
Bezbedni i nebezbedni vebsajtovi
Zaštita podataka o ličnosti u svrhe marketinga

Osmi dvočas – bezbednost podataka, digitalni podaci, bezbednost na internetu i mere bezbednosti:

Kadrovska, fizička i organizaciona bezbednost
Informaciona bezbednost i bezbednost servera
Pseudonimizacija i enkripcija
IP adrese, MAK adrese uređaja, Metapodaci
VPN kao mera bezbednosti komunikacije
Alati za samoprocenu usklađenosti za zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Kurs za DPO održava se putem Skajpa i polaznicima je omogućena direktna interakcija sa predavačem.

Bitno je da znaš da je Skajp nastava podjednakog kvaliteta kao i časovi u učionici. Jer predavanja nisu snimljena, već su uživo, što ti daje mogućnost da postavljaš pitanja predavaču i odmah dobiješ odgovore na njih. Takođe, bićeš u interakciji sa drugim polaznicima i čuti različita mišljenja. Sve je to vrlo bitno kod učenja, jer živa reč i te kako utiče na brzinu i kvalitet usvajanja znanja.

Kvalitet nastave je jednako visok, a dodatno vam omogućava da pratite predavanja bez napuštanja sopstvenog doma.

Online kurs obuhvata i digitalni sertifikat, materijale za učenje i podršku škole u online nastavi.

Ne propusti šansu da se prijaviš na kurs po 50% nižoj ceni

Oktobarski upisni rok je u toku. Prijavite se do 27.09.2021. i ostvarite 50% popusta na kurs. Umesto 18.000 dinara, kurs ćete platiti 9.000 dinara.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
18.000 dinara 50% 9.000 dinara 27.09.2021.

Rezervacija mesta iznosi 3.500 dinara i predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Prijavite se već danas i ostvarite popust pozivom na 021/300-20-33 , 060/664-89-64 ili pošaljite prijavu na: info@kurseviunovomsadu.com. Možete nas kontaktirati i preko Vibera na +381606648966.

Na ovaj kurs možete se prijaviti i putem online aplikacionog formulara